InforTEX Outsource – offshore outsourcing company

Projects / Projekty

Projects / Projekty

DrukowanieDrukowanie

 

 

 

English:

„Infortex” Sp. z o. o. implements a project „Implementation of a system of automatic recognition of the characteristics of medical products from text sources describing their properties„. The project is being co-financed with the European Funds.

The aim of the project is to establish cooperation between the company and a research unit, leading to the production of innovative services, enabling entry into new markets and the creation of further innovative products.

The planned result of the project is to create a module of semantic analysis of natural language. The module would enable finding subjects and their attributes in medical text sources.

Project value: 484.128 PLN incl. VAT

European Funds engaged: 314.880 PLN

Polish:

„Infortex” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Realizacja systemu automatycznego rozpoznawania cech produktów medycznych z tekstowych źródeł opisujących ich właściwości”

Celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy firmą a jednostką naukową, prowadzącej do wytworzenia innowacyjnej usługi, umożliwiającej wejście na nowe rynki i tworzenie kolejnych innowacyjnych produktów.

Planowanym efektem realizacji projektu jest wytworzenie modułu analizy semantycznej języka naturalnego, umożliwiającego wyszukiwanie podmiotów oraz ich atrybutów w publikacjach medycznych.

Całkowita wartość projektu: 484.128 zł z VAT

Dofinansowanie projektu z UE: 314.880 zł